90 GÜN

  1. Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 90 gün projesi kapsamında hastane çalışanlarının, poliklinik hastalarının ve hasta yakınlarının en memnun oldukları üç konu ve memnuniyetsiz oldukları üç konu memnuniyet anketleri üzerinde belirlenerek 27.08.2013 tarihinde Erzurum ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine gönderilmiştir.
  2. Hastanemizde görevli Hastane Yöneticisi ve Başhekim, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerine Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra teşkilatı çalışma ve usul esasları hakkındaki 31.10.2012 tarih ve 3131 sayılı görev tanımları belirtilerek 2 adet tebliğ-tebellüğ belgesi düzenlenerek Erzurum ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliğine gönderilmiştir.
  3. Proje kapsamında sözü edilen kimlik kartları personelimiz tarafından eksiksiz olarak kullanılmaktadır.
  4. Proje kapsamında istenen personel ve hasta tuvalet ayrımının kaldırılması konusundaki çalışmalarımız tamamlanmıştır.
  5. Proje kapsamında Hastaneler bazında oynatılabilir TV alanlarının tespiti ve bildirimi Erzurum İli Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliğine bildirilmiştir.
  6. Proje kapsamında hastane resimlerinin derlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılarak düzenlenen hastane resimleri Erzurum İli Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliğine gönderilmiştir.
  7. Bebek odalarının kullanılır durumda tutulması konusundaki çalışmalarımız tamamlanmıştır.
  8. Çalışanların e-mail adresleri toplanmış ve bildirimi yapılmıştır.